WVA logo 70

WVA nieuws


Hoofd- en nevenvaarwater op de kruispunten: Oude Rijn-Does, Zijl-Dwarswetering, Oude Wetering-Drecht

Geplaatst op 18-02-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: albert  -  Bron: Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid Holland heeft geconstateerd dat er drie locaties op de provinciale vaarwegen zijn waar sprake is van een onoverzichtelijke kruising met vaarwegen van andere beheerders, te weten:

 1. De splitsing van de provinciale vaarweg Oude Rijn en de Does in de gemeente Leiderdorp;
 2. De splitsing van de provincie vaarweg de Zijl en de Dwarswetering in de gemeente Leiderdorp;
 3. De splitsing van de provinciale vaarweg Oude Wetering en de Drecht in de gemeente Kaag en Braassem.

Verder heeft de Provincie geconstateerd:

 • Dat de meeste vaarbewegingen op deze splitsingen plaatsvinden op de provinciale vaarwegen en dat de provinciale vaarwegen het gehele jaar worden benut door de beroepsvaart en tijdens het recreatieseizoen ook intensief worden gebruikt door de recreatievaart;
 • Dat op deze locaties de ‘voorrangsaanduiding’, middels het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater, niet is vastgesteld;
 • Dat het (recreatieve) scheepvaartverkeer via de Does, de Dwarswetering en de Drecht de provincialevaarweg op vaart en hierbij onvoldoende rekening houdt met het doorgaande scheepvaartverkeer, waaronder beroepsvaart, op de provinciale vaarwegen;
 • Dat dit jaarlijks resulteert in meerdere meldingen van overlast en (bijna) aanvaringen op de genoemde locaties;
 • Dat gelet op de veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer het noodzakelijk is om het hoofd- en nevenvaarwater aan te wijzen;
 • Dat de doorgaande routes te weten de provinciale vaarwegen op de genoemde locaties dienen te gelden als het hoofdvaarwater;
 • Dat de recreatieve vaarwegen de Does, de Dwarswetering en de Drecht dienen te gelden als nevenvaarwater;
 • Dat door het aanwijzen van het hoofd- en nevenvaarwater het scheepvaartverkeer komend vanuit een nevenvaarwater voorrang moet verlenen aan het scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwater.

De Provincie heeft in het belang van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op de splitsingen Oude Rijn en Does, Zijl en Dwarswetering en Oude Wetering en Drecht, besloten dat de Provinciale vaarwegen voorrang hebben op het nevenwater.

Dit wordt ter plaatse aangegeven door verkeerstekens, conform bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Bronvermelding: Het gehele artikel is te lezen in PROVINCIAAL BLAD Nr. 956 van 17 februari 2016.

Kort samengevat:

 1. Verkeer op de Oude Rijn heeft voorrang op verkeer komend vanuit de Does (gemeente Leiderdorp)
 2. Verkeer op de Zijl heeft voorrang op verkeer komend vanuit de Dwarswetering (gemeente Leiderdorp)
 3. Verkeer op de Oude Wetering heeft voorrang op verkeer komend vanuit de Drecht (gemeente Kaag en Braassem)