WVA logo 70

WVA nieuws


Het Binnenvaartpolitie-reglement (BPR) Verplicht aan boord.

Geplaatst op 19-12-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Albert

Het Binnenvaartpolitie-reglement (BPR) is verplichte kost.

Welke regels gelden er op (de meeste) Nederlandse binnenwateren? Dat is geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR. De meeste schepen moeten verplicht een versie van het BPR (op papier of digitaal) aan boord hebben. Je kunt jouw versie van het BPR nu gratis downloaden via de website van "Varen doe je Samen". Op die manier kun je het BPR op smartphone, tablet of laptop aan boord bij je hebben en voldoe je aan de wettelijke regels.

Wat is het BPR?

Het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR bevat de regels die op de meeste binnenwateren in Nederland gelden. Letterlijk staat er “Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan”

In het BPR is onder meer vastgelegd wat de borden en overige verkeerstekens betekenen, wanneer je welke verlichting moet voeren, welke tekens en geluidsseinen er gelden op het water en wat de voorrangs- en uitwijkregels zijn. 

Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart (inclusief roeiboten en surfplanken).

Binnenvaart Politie-reglement

"Varen doe je Samen": Recreanten

bpr-ps