Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2020

Met z'n allen doen we aan varen.
Velen doen dat al lange jaren.
Het doet ook mij goed.
Want varen zit in ons bloed.
Dit erfgoed gaan we bewaren.

Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En met zo velen. Welkom allemaal. Wij denken ook aan diegenen die hier wegens ziekte of nare omstandigheden niet bij kunnen zijn. Dit is de eerste maal dat ik jullie als voorzitter mag toespreken op de nieuwjaarsreceptie, helemaal leuk. Mijn verhaal zal kort zijn maar minder kort dan dat jullie van mij gewend zijn.

20200105-004-ps

Terugblik

 • We hebben een heel aardig vaarjaar achter de rug. Redelijk weer, geen uitschieters en vooral geen enkele betreurenswaardige gebeurtenis rondom de haven zover als ik weet.
 • De havenmeesters hebben hun werk uitstekend gedaan. Onze gastvrijheid straalt ervan af.
 • De brug is ongeveer tweeduizend keer geopend, das heel wat.
 • Het winter- en zomer klaarmaken van de haven liep als een zonnetje en alle vrijwilligers maakten het gewoon gezellig. Ik was inderdaad een beetje verbaasd, dat zonder zichtbare regie, alle klussen volgens het boekje werden uitgevoerd. De haven straalt je tegemoet. Hieruit blijkt weer een jarenlange samenhorigheid. Dank Pieter.
 • Ik heb van Albert begrepen dat de planning voor de havendienst bezetting voor het komende seizoen klaar is. Trouwens, die website ziet er mooi uit en wordt vaak bezocht. De score hiervoor wordt nu bijgehouden. Chapeau Albert, goed gedaan.
 • De haven ligt weer vol in het komende zomerseizoen. Er zijn een vijftal ligplaatsen opgezegd. Deze zijn allemaal weer opgevuld vanuit de wachtlijst. Goed gedaan Ben.
 • Onze samenhorigheid komt ook tot uiting in het winterprogramma. Anneke heeft weer uitstekend werk verricht. We gaan naar IJmuiden en we krijgen mooie verhalen te horen. De website hiervoor even bezoeken kan zeker geen kwaad. Vanaf vrijdag 10 januari om 19.00 uur kunt u zich inschrijven voor dit winterevenement.
 • Een pluim voor de vrijwilligers, de vereniging draaiend houden: De havenmeesters, de zaterdagochtend koffiedames, de onderhoudsmensen, de inkoop van koffie en thee etcetera. Bedankt allemaal.

20200105-007-ps

Toekomst

 • Mensen, we moeten dit "WIJ GEVOEL" zoals ik dat noem bewaken. Het is kostbaar en zeldzaam in deze tijden. Neem dat maar van mij aan. Anneke gaat ermee stoppen en het bestuur heeft al een aantal keren geprobeerd iemand te vinden die deze taak over kan nemen. Ik doe hierbij dus een dringend beroep: Heb je affiniteit met het organiseren van bruiloften en partijen? Meld je onmiddellijk bij het bestuur dan kan Anneke je uitleggen hoe leuk deze taak is.
 • Er komt een jubileum aan!! Volgend jaar al bestaat de vereniging 50 jaar. Dat gaan we groots en trots vieren. We hebben er al voor gespaard en daar doen we dit jaar nog een beetje bij. We gaan hiervoor een groepje mensen samenstellen die de organisatie ter hand gaan nemen, het moet spetteren. Ik heb me al aangemeld, wie volgt?
 • Op de jaarvergadering van vorig jaar heeft het bestuur een toekomstvisie neergelegd. Mijn bijdrage daaraan was nog erg gering maar het is een mooi document geworden. Hierin staan een aantal interessante aandachtspunten die voor jullie allemaal belangrijk zijn. Het bestuur heeft u gevraagd het stuk te beoordelen en uw mening te geven. Weinigen van u hebben daar tot nu toe gehoor aan gegeven. Betekent dit dat e.e.a. zonder commentaar is geaccepteerd? Ik weet het niet dus ik vraag u om het stuk nogmaals te lezen. Het zal ongetwijfeld weer ter tafel komen op de komende jaarvergadering. Een aantal onderwerpen uit de toekomstvisie hebben we al ter hand genomen. Zo is er inmiddels een plannetje gemaakt om de indeling van de haven een beetje te veranderen. Er komt steeds meer vraag naar faciliteiten. De ligplaatsen zonder zijsteiger zijn niet populair. Een herindeling van de ligplaatsen aan de Weteringpad kant kan ervoor zorgen dat er meer zijsteigers geplaatst kunnen worden. Er verdwijnen dan wel enkele plekken. Het wordt dan eventueel ook mogelijk een overkapping aan te brengen voor een aantal ligplaatsen als daar vraag naar is of komt. Ook hierop zullen wij in de komende jaarvergadering terugkomen.
 • Erwin, onze nieuwe secretaris heeft de zaken aardig op een rijtje gekregen. Een belangrijk aandachtspunt is welke verzekeringen we moeten en welke we willen hebben. Hiervoor hebben we het VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) om advies gevraagd. Daar gaan ze aan werken.
 • Rob is alweer begonnen met het op een rijtje zetten van de cijfers. Elk jaar een hele klus. Dankzij ons nieuwe administratie systeem E-Captain neemt de werklast behoorlijk af. Hierdoor zal de volgende penningmeester in een gespreid bedje terecht komen. Ja, Dames en Heren ook Rob gaat het bestuur verlaten. Dit heeft hij al eerder aangegeven maar bleef toch nog een jaartje zitten. Dat is in 2021 Wie komt, wie durft, ook dit is leuk werk!!

 20200105-014-ps

Milieu

 • Er komen een aantal serieuze kwesties onze watersport wereld binnen. Ik doel hierbij onder andere op het lozingsverbod, het milieu en de vergrijzing. Terugkomend op het eerste: er is een prijsvraag uitgeloofd voor de ontwikkeling van een kleinschalig waterzuivering apparaat dat past in een boot. Voor de ontwikkeling wordt veel geld beschikbaar gesteld (niet nader gespecificeerd). De worst die de bedrijven voor gehouden wordt is dat Nederland hierin vooroploopt en als er een goede oplossing is heel Europa zal volgen. Wie heeft er ideeën?
 • Het milieu komt aan de orde bij het gebruik van onze dieselmotoren. Zelfs als ze maar een paar jaar oud zijn voldoen ze niet aan de normen. De kans dat je dadelijk niet meer door Amsterdam mag varen met een oude diesel is groot. Net zoals het verbod op oudere dieselauto`s in de binnenstad.

20200105-012-ps

Idee: “Boot adopteert gezin, gezin adopteert boot.”

Met betrekking tot de vergrijzing heb ik mogelijk een leuk idee.
Ik wil dit graag met jullie delen en proberen er een echte praktijk proef mee te doen. Ik heb het (voorlopig) genoemd: Boot adopteert gezin, gezin adopteert boot.

In het kort komt het hierop neer:

 • Een booteigenaar zoekt/vindt een gezin en neemt dat zeg driemaal per jaar mee op de boot. Kan zijn alleen even naar de Wijde Aa om te zwemmen bij warm weer, of een rondje Kaag/Braassem, Aarkanaal etc te varen.
 • Veel jonge gezinnen hebben geen geld, tijd, capaciteit of affiniteit met de watersport. Vinden het wel leuk maar te veel gedoe. Vooral de kinderen vinden het leuk.
 • Na een aantal keer met elkaar te hebben opgetrokken ontstaat er een relatie. De ouders leren de boot kennen en kunnen actief meevaren. De booteigenaren worden ouder en kunnen minder makkelijk overweg met de boot. Mogelijk wordt hierdoor de situatie langzamerhand omgedraaid. Men kan langer blijven varen en/of moeilijke tochten maken dankzij de in de loop der tijd opgebouwde ervaren bemanning.
 • Kunnen de eigenaren uiteindelijk echt niet meer varen dan zou de boot eventueel overgenomen kunnen worden. (Geen automatisch recht op een ligplaats natuurlijk)
 • Als tegenprestatie kunnen de ouders mogelijk in de winter wat meehelpen met onderhoud. Natuurlijk zullen hier regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, veiligheid boven al. De Kapitein is de baas. Maar als de kinderen met een hand tussen wal en schip terecht komen is dat de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Ik denk dat een interview met ons bestuur in het Alphens Nieuwsblad een groot aantal potentiële geïnteresseerde gezinnen zal aantrekken. Ik heb zelfs al twee aanmeldingen toen ik dit een keer vertelde op een verjaardag.
 • Dit idee moet worden aangescherpt en uitgewerkt. Wie wil er met mij meedenken?

Tot slot nog een kleine oproep.

De Coba ligt bij ons in de haven, gestrand op weg naar Rotterdam vanwege de kapotte brug in Boskoop. De eigenaar is een bestuurslid het VNM, een aardige man. Hij zoekt iemand die met hem mee wil varen om de boot terug te brengen naar Dordrecht, ergens in Februari. Wie heeft hierin interesse?

Albert zal deze nieuwjaarstoespraak binnenkort op de website publiceren zodat jullie het nog eens op je gemak kunnen nalezen.

Ik wens jullie een prachtig en gezond 2020 en zie jullie spoedig weer!

Proost.

Marius Wulffers,
voorzitter WVA
5 januari 2020

 

In bovenstaande nieuwjaarstoespraak is geadviseerd om de toekomstvisie presentatie van maart 2019 nog eens door te nemen. Hieronder staat de link naar de presentatie. U moet wel inloggen om hem te kunnen bekijken.

Presentatie Toekomstvisie van ALV maart 2019