Marifoon of Smartphone: Is bellen het nieuwe oproepen?

Veranderingen in de watersport.

De watersport lijkt vrij statisch maar is toch continu aan verandering onderhevig. Het aantal traditionele kajuitzeilers en motorbootvaarders neemt gestaag af. De vergrijzing speelt een belangrijke rol. Daarentegen is de markt voor nieuwe motorjachten weer volledig opgebloeid. Smaken verschillen, maar je ziet tegenwoordig allerlei nieuwe en moderne schepen met verschillende rompvormen en opbouwen. Wat een trend lijkt is dat het segment met schepen met een hoge opbouw aan het afnemen is. De huidige watersporter wil dichter bij het water verblijven. In onze regio winnen lagere schepen terrein van de hogere schepen. In ons vaargebied rondom de Hollandse Plassen en in Friesland is er een enorme omslag naar schepen voor dagrecreatie. Sloepen, speed- en sportboten RIB’s en rubberboten. Maar één ding is zeker op het water komen wij allemaal Kunstwerken (bruggen en/of sluizen) tegen. We hebben allemaal met andere schepen te maken, met andere pleziervaarders maar vaak ook met beroepsvaart. Zelfs een brugopening aanvragen verloopt in de Amsterdamse grachten tegenwoordig heel anders dan voorheen. Helaas komen wij soms ook in noodsituaties, hoe vraag je in zo’n geval hulp aan?

marifoon-of-smartphone-ps

 Een brugopening aanvragen gaat hier anders dan je zou verwachten. 

Communicatie op het water.

De traditionele communicatie tussen schepen onderling en met bruggen en sluizen verliep voorheen louter via de Marifoon. Inmiddels heeft vrijwel iedereen een smartphone aan boord. De vraag is welke communicatieapparatuur is geschikt voor nautische doeleinden? Daarbij maakt het in principe niet uit of u in een sloep vaart of dat u met een groter motor of zeiljacht vaart. Het blad Motorboot heeft recent twee zeer interessante artikelen aan dit onderwerp besteed.

Marifoon of Smartphone (deel 1) februari 2019.

Op meerdere trajecten op het Nederlandse binnenwater staat het gebruik van de marifoon door pleziervaart voor het oproepen van sluizen en bruggen onder druk. Daarbij rijst de vraag: ‘Is bellen het nieuwe oproepen?’ Een ongewenste ontwikkeling, vindt onder meer ‘Varen doe je Samen!’, waarin diverse vaarwegbeheerders samenwerken voor de veiligheid op het water. “De marifoon is en blijft hét communicatiemiddel op het water”, luidt het motto.

Marifoon of Smartphone. (deel 1) Is bellen het nieuwe oproepen? (Blad Motorboot)

Marifoon of Smartphone (deel 2) juli 2019.

Marifoon of smartphone? I Deel 2 is een follow up van het artikel dat in het februarinummer van dit jaar verscheen. Daarin stelden we vast dat het gebruik van de marifoon voor het oproepen van sluizen en bruggen onder druk staat. Hoe komt dit en wat wordt er nu en in de toekomst van de pleziervaart verwacht door brug- en sluiswachters? Deze vragen legde het blad Motorboot voor aan de verantwoordelijke vaarwegbeheerders, met uiteenlopende antwoorden als resultaat.

Marifoon of Smartphone (deel 2) Marifoon blijft belangrijk. (Blad Motorboot)

marifoon-ps

“Varen doe je Samen” heeft ook veel aandacht besteed aan dit onderwerp.

Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk!

Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon leg je contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten of de kustwacht. Zowel op zee als op binnenwater. Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water.

Een marifoon is niet verplicht aan boord van een klein schip. Toch is het raadzaam om een marifoon aan boord te hebben. Zeker als je regelmatig vaart in gebieden waar ook veel beroepsvaart aanwezig is.

Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk! (VDJS)

Communicatie op het water met marifoon.

Via de marifoon leg je contact met andere schepen en met sluizen, verkeersposten en andere walstations. Of met de kustwacht. Op zee en op binnenwater. Je weet wat er in je omgeving gebeurt en je kunt een veilige koers uitstippelen.

Communicatie op het water met marifoon (VDJS)

Meer informatie:

 

Samenvatting.

De marifoon (maritieme telefoon) is geen telefoon maar een zendontvanger. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord. Op de grote rivieren zoals: de Waal, de Rijn, de Noord enz. hebben grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal. Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat op de marifoon wordt uitgeluisterd. Ook bij het zoeken naar ligplaatsen in een (jacht)haven is de marifoon een handig hulpmiddel. De belangrijkste functie blijft echter de communicatie in het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.

Voor het gebruik van een marifoon is een certificaat vereist. Een aspirant gebruiker kan dit certificaat behalen door een examen af te leggen. Tegenwoordig mag men in Nederland ook een draagbare versie marifoon (een portofoon voor maritieme doeleinden) in de pleziervaart gebruiken in plaats van een vast geïnstalleerde marifoon.

marifoon-handheld-psHandheld of Portofoon

Bronvermelding:

Dank aan het blad Motorboot, voor de informatie die op die website staat. Tevens dank aan "Varen doe je Samen".  

Albert Remmelts
14 september 2019