Aan alle leden van de Watersport Vereniging Alphen aan den Rijn

Net als ik, zult u zich vast afvragen.
Wat moet ik nou met deze magere dagen?
Het is helemaal niet fijn.
Dat gezamenlijk eenzaam zijn.
Toch moeten we het verdragen.

Dit lijkt wel van de kerk maar is toch echt mijn werk. Er is al veel gezegd, over onze mooie haven, de verbeteringen, de vraagtekens en de knelpunten. Ik ga u er nu niet mee vermoeien natuurlijk! Echter tijden veranderen en we moeten “toekomstproef" zijn en blijven. Gelukkig loopt er nergens bloed uit en kunnen we in onderling overleg de beste en juiste besluiten nemen.

Uw bestuur dankt u allen voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook de medewerking die wij krijgen als we een beroep doen op leden komt zeer goed van pas.

Inderdaad is er vrijwel altijd wel een antwoord op een oproep van het bestuur. Zo zullen we waarschijnlijk binnenkort een tweede penningmeester aankondigen, meer info volgt spoedig hierover.

De functie van Activiteitencommissaris staat al geruime tijd open. Een leuke plek met veel vrijheid, wie, wie, wie?

Dit jaar was dat i.v.m. Corona geen probleem maar hopelijk volgend jaar ligt dit anders. 2021 is een super jubileumjaar en dat gaan we vieren, linksom of rechtsom, we gaan het doen.

Geniet van het kleine presentje dat u heeft ontvangen en tot volgend jaar.

Niet te veel oliebollen eten en wij wensen iedereen een voorspoedig 2021!!

Namens uw bestuur,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA

20 december 2020


 

Brief die met pakketje bij alle leden is afgeleverd.

KERSTMIS 2020

kerst-2020-brief-voorzitter

Aan alle leden van de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn

Het jaar is alweer bijna voorbij.
Daarom zetten we alles nog even op een rij.
Het seizoen voor onze geliefde watersport.
Was dit keer wel heel erg kort.
Dus maken we u toch een beetje blij.

Ja dames en heren, na een erg bewogen jaar zit de haven nu in de winterstand. We begonnen met een volledige sluiting van onze haven net als in vele andere havens. Varen ging wel, maar het was behelpen. Tijdens het hoogseizoen klaarde de Corona lucht gelukkig een beetje op en hebben vele van jullie nog lekkere tochtjes kunnen maken. Gelukkig kwamen er toch nog een flink aantal passanten op bezoek in onze haven. De havenmeesters hebben weer prachtig werk geleverd en we hebben van verschillende passanten leuke reacties op onze website ontvangen. Alle beschikbare grote winterligplaatsen zijn bezet. Nu zitten we weer even in een dal en gaan we magere Kerstdagen tegemoet.

Het gehele jaar is onze Lis min of meer gesloten geweest. Geen koffiedrinken op zaterdag en nooit meer dan vier mensen op het dek. Gelukkig konden de WC`s en douches na verloop van tijd onder voorwaarden weer open. Voor nu, zeker ook de eerste maanden van 2021, echter geen zaterdag koffie op de Lis. Waarom? Wij vinden het niet verantwoord, veel van onze leden zitten in de hoge risicogroep!

Het is helaas niet gelukt om dit jaar een normale Algemene Ledenvergadering te organiseren. De digitale versie had echter een goede opkomst en het bestuur kreeg uw fiat voor het jaar 2019.

Wij hebben ook niet stil gezeten natuurlijk. Slechts enkele keren dit jaar kon het bestuur gewoon vergaderen op De Lis, maar meestal gebeurde het digitaal. We worden er zo langzamerhand bedreven in.

Het zomer- en winterklaar maken is in klein comité geregeld, hoofdzakelijk door de technische commissie. Dank daarvoor. Hopelijk kunnen we komend jaar weer in grotere getale aan de slag, want er is best een en ander blijven liggen.

Deze winter wordt er ook aan de haven gewerkt. De ligplaatsen aan het Weteringpad worden verbeterd. Er komen een aantal zijsteigers bij voor het veiliger en makkelijker in-en uitstappen van de schepen.

In december start de aannemer voor het grote werk. Daarna begin 2021 gaan enkele leden de dekplaten en de bolders enz. plaatsen. Er waren veel leden die op de oproep hebben gereageerd. Bedankt hiervoor, maar helaas door de Corona maatregelen mag ook hier alleen in klein comité aan worden gewerkt, dus komt het voor een groot deel bij de technische commissie uit.

De huidige WiFi is verouderd en vertoonde een aantal kuren. De vraag naar WiFi is erg hoog. Deze wordt daarom geüpdatet naar huidige maatstaven waardoor een betere dekking en snelheid gewaarborgd worden.

Onze jubileumviering in oktober 2021 is nog niet in gevaar. Inmiddels is er een klein groepje leden gevormd ter voorbereiding. Zij zullen zeker met leuke ideeën komen.

We gaan het komend jaar nadenken over de Lis. Een kleine groep leden gaat zich hiermee bezighouden en ook zij zullen met ideeën komen.

Zoals gezegd, er is geen winteruitje, geen BBQ, geen koffiezaterdagochtend en ook geen nieuwjaarsreceptie voor 2021 helaas. Vandaar deze uitgebreide brief. En een voorjaarstocht zal ook lastig worden. Mogelijk ook een digitale ALV.

Uw bestuur heeft gemeend u een hart onder de riem te moeten steken. In plaats van een Kerstkaartje sturen we dit jaar bij uitzondering een pakketje. We hebben de Wereldwinkel uit Alphen aan den Rijn gevraagd dit voor ons te verzorgen.

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne Kerst en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Vrolijke groeten,
Namens het bestuur van de WVA
Marius Wulffers
Voorzitter.