Jeu de Boule, ofwel P├ętanque 2020

Opnieuw was de locatie van Les Pointeurs gevuld met WVA-leden. Deze keer op zaterdag 7 maart 2020 ging de WVA op bezoek om deel te nemen aan de “Corebusiness” van de Jeu de Boule vereniging. Meer dan 30 WVA’ers kwamen er Jeu de Boule spelen. Een aantal speelde het spel voor de eerste keer in hun leven. En niet zonder succes, zo zou bij de winnaar blijken.

Om 17.30 uur zat iedereen aan het door de WVA aangeboden drankje aan de keurig opgestelde tafels. Men had overduidelijk zin in deze winterse binnenactiviteit in de grote hal van Les Pointeurs.

De vrijwilligers van onze gastheren en dames hadden iedereen inmiddels ingedeeld in een doublet of triplet team.

20200307-051-ps 

Nadat iedereen zijn eigen team lid of teamleden gevonden had, ging men om 18.00 uur aan de slag voor het eerste spel. Eigenlijk werden het wedstrijden, het ging er best fanatiek aan toe.  

20200307-029-ps

Vanuit de werpcirkel werd de houten “but” (spreek uit buut) zes- tot tienmeter ver weggegooid. Ja en vanaf dat moment proberen om de eigen team boule(s) zo dicht mogelijk bij de but te laten stoppen, of om de boules van de tegenstanders weg te ketsen. In het begin ging het er nog wat houterig en onwennig aan toe, maar alras kreeg men de slag en de smaak te pakken. Er werden net zoveel mêne’s (werprondes) gehouden totdat één van de teams 13 punten had behaald.

Op het moment dat alle boules van beide teams gegooid waren was de mêne (ofwel werpronde) afgelopen en moesten de punten geteld worden.

20200307-049-ps

Er kwamen hier en daar zelfs rolmaatjes tevoorschijn om exact te bepalen welk team de punten en tevens hoeveel punten had gescoord. De puntentelling werd per baan op scoreborden bijgehouden. Uw verslaggever heeft zelfs waargenomen, dat in het heetst van de strijd de buut een klein beetje werd verplaatst om de puntentelling te beïnvloeden, het mocht niet baten, de tegenstander had het in de gaten. De “officials” noteerden alle door iedereen behaalde punten en geïncasseerde tegenpunten.

Onze gastheren en dames hadden voor een uitgebreid koud- en warmbuffet gezorgd.

20200307-037-ps

Het Jeu de Boule spel maakt hongerig, er werd volop genoten van dit heerlijke buffet.

20200307-040-ps

 20200307-043-ps

Met schone handen en vol met nieuwe energie werd begonnen aan het tweede deel van de Jeu de Boule avond. Het tweede deel verliep misschien nog wel enthousiaster dan het eerste deel, iedereen was erop gebrand om de mooie beker die aan het einde van de avond uitgereikt zou worden mee naar huis te nemen.

20200307-030-ps

De “boules” vlogen soms hoog door de lucht en ketsten die van de tegenstanders weg,
of niet en dan had je pech!

Na afloop van de tweede wedstrijd haalde men nog een drankje bij de bar en werd er weer gezellig na-gekletst totdat de wedstrijdleiding de puntentelling had gedaan. Bij de prijsuitreiking werd er een aanmoedigingsprijs (een lekkere Mars) en een beker uitgereikt. 

20200307-059-ps

De prijs voor de speler met de meeste punten ging naar het aanstormende talent
Ton Roosemalen.

20200307-060-ps

Uw verslaggever en zijn partner werden beiden door twee toptienspelers uit hetzelfde gezin verslagen. Dat vraagt om revanche. Wie weet kan dat over een jaar plaatsvinden. Voorwaarde daarvoor is wel, dat zich een opvolger voor onze aftredende activiteitencommissaris Anneke aanbiedt.

20200307-022-ps

Ik verwacht dat ik namens alle WVA-deelnemers van deze leuke avond spreek, als ik zeg Anneke en alle vrijwilligers van Les Pointeurs, hartelijk dank voor deze perfect georganiseerde avond en het heerlijke eten!

Uw verslaggever,
Albert Remmelts
8 maart 2020