Artikel in Alphens Nieuwsblad 11-10-2017

Voorwoord websitebeheer:

De onderstaande tekst zou door het Alphens Nieuwsblad worden gepubliceerd omdat er nl. in de primair aangeleverde tekst door de journalist een aantal storende fouten stonden. Voor deze fouten in de tekst zijn door onze website beheerders correcties aangedragen waarna de onderstaande tekst ons door de journalist is toegezonden.  Deze tekst hebben wij goedgekeurd. En zo zou het worden gepubliceerd.

Helaas is er buiten ons om in het Alphens Nieuwsblad een stuk gepubliceerd met de fouten er nog in.. 


Jachthaven Alphen levert hoge en constante kwaliteit

De jachthaven Alphen aan den Rijn scoort hoog in een vergelijkend onderzoek van het tijdschrift Motorboot. De score van de haven ligt ruim boven het gemiddelde. De haven beschikt over alle moderne voorzieningen, en is geheel tot stand gekomen door vrijwilligers. Gelegen aan de Heimans Wetering ligt de haven langs een cruciale route voor grotere boten en dichtbij de Oude Rijn waardoor uitgevaren kan worden naar alle bestemmingen. En zelfs kan de zee bereikt worden.

alphens-nieuwsblad-13-10-2017-lis

Evert Handgraaf is voorzitter van de Watersportvereniging Alphen a/d Rijn, de vereniging heeft de jachthaven in eigendom. Evert vaart al sinds zijn jeugd. In de tijd dat hij een zeilboot had, voerden ze nog wel eens naar Engeland. Dan kon het soms wel spoken. Evert, inmiddels gepensioneerd zit op zijn gemak in de kajuit van het havenschip de LIS”: “We gingen dan met twee boten en kon je door de hoge golven, de masten van de andere boot niet zien. Maar meestal ging het wel wat gemoedelijker”. Hij heeft nu een motorboot. Varen is voor Evert nu vooral een manier om ergens te komen. “Zoals je met de caravan op reis kunt gaan, kan je dat ook met de boot doen”.

Enkele honderden schepen per jaar  bezoeken de haven 

Het tijdschrift Motorboot doet sinds 2014 via een havenpanel onderzoek naar de kwaliteit van 250 jachthavens. De jachthaven in Alphen is onderdeel van dat onderzoek. Op acht criteria worden jachthavens beoordeeld. De Alphense jachthaven scoort duidelijk boven het gemiddelde van de 250 havens. De gemiddelde score is 7,4, de jachthaven Alphen scoort gemiddeld 8,1. Zowel in 2015 als in 2016 werd deze score gehaald. Als beste punten worden met 8,5 beoordeeld de ontvangst, de voorzieningen, prijs/kwaliteit verhouding en de wens van een schipper om terug te keren. Het bestuur is zeer ingenomen met deze resultaten en streeft naar handhaving van dit kwaliteitsniveau. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: http://www.wvalphen.nl/20161223

Passanten komen graag terug naar de jachthaven

De haven krijgt veel bezoek van buitenlandse schepen. Zoals het boekje van de vereniging aangeeft, de jachten komen uit alle windstreken. Evert, sportief gekleed zegt op rustige maar enthousiaste toon:” We krijgen boten uit Zweden, Noorwegen, Frankrijk en Engeland om een paar landen te noemen, soms zelfs boten uit Australië en Canada”. Hoe raken de schippers bekend met deze haven? Evert zegt met enige trots: “ Ze praten er onderling met elkaar over. Ook worden we genoemd in reisverslagen op sociale media. We liggen op een strategisch punt langs de Heimans Wetering. Veel boten die langs komen zien ons liggen. Daarnaast hebben we een uitstekende verzorgde website met veel bezoekers.” Evert voegt er aan toe: “Schippers ervaren een prettige ontvangst en vinden het ook een veilige plek omdat de haven achter een toegangsbrug ligt. Passanten komen graag terug naar onze haven”

an-2

Haven wordt geheel beheerd door vrijwilligers

Als voorzitter krijgt Evert te maken met bestuurlijke kwesties. Ook bij de watersportvereniging doet zich het maatschappelijk verschijnsel van vergrijzing voor. Evert zegt met enige zorg: “We worden steeds ouder. De meesten zijn gepensioneerd. We hebben geen natuurlijke aanvoer van jeugd. Of we bijvoorbeeld op termijn alle zaken kunnen bemannen is de vraag. Mogelijk moeten we dan toch externe krachten gaan inhuren”.

Evert vervolgt: ”Een ander punt is dat de gemeente wil dat de toegangsbrug ook automatisch wordt bediend. Dan zouden alle leden een afstandsbediening krijgen. Passanten hebben dan geen toegang meer, dat zou zonde zijn. ”      

De LIS is het clubschip waar de havenmeester kantoor heeft. Elke dag is er hier een havenmeester aanwezig. Hij houdt toezicht, wijst ligplaatsen aan en bedient de toegangsbrug. De LIS kan nog steeds varen en moet elke tien jaar een inspectie ondergaan. Er wordt dan tegelijk onderhoud gepleegd.

Langs de jachthaven loopt een populaire fiets- en wandelroute. ’s Avonds is het een mooie plek om de zon te zien ondergaan. Meer informatie over de jachthaven is te vinden op www.wvalphen.nl

Het door het Alphens Nieuwsblad op 13-10-2107 gecorrigeerde artikel kunt u ook lezen op de Website van het Alphens Nieuwsblad: https://www.alphensnieuwsblad.nl/nieuws/algemeen/265385/-jachthaven-alphen-levert-hoge-en-constante-kwaliteit-