Het Reevediep; een nieuwe vaarweg!

Tijdens het WVA-winterevenement en het bezoek aan Kampen in februari 2019 werd aan de WVA al een presentatie gegeven over het nieuwe Reevediep. En hoera, sinds kort is het opengesteld voor de watersport. Een aanwinst!

Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen en het Drontermeer bij Noordeinde.
De monding in het Drontermeer ligt bij het eiland Reve.

Het Reevediep is gegraven in het kader van Watermanagement. Onze Koning was de eerste watermanager in Nederland en hij heeft het heel goed gezien. Het beheersen van het water is een steeds belangrijker onderwerp geworden in Nederland en eigenlijk in geheel de wereld.

reevediep

Het Reevediep is een nieuwe waterverbinding tussen de Gelderse IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Deze hoogwatergeul heeft als officiële naam: Reevediep.

Na 20 jaar praten en 4 jaar graven is het Reevediep, de bypass bij Kampen klaar.
Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de Gelderse IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Drontermeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel een schutsluis aangelegd in het zuidelijke deel van het Drontermeer. Deze Reevesluis vervangt in de toekomst de Roggebotsluis.

Varen, wandelen en fietsen ten zuiden van Kampen.
Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt in het gebied ook vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier medio 2019 volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep is verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart. Dat is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen ook volop nieuwe mogelijkheden langs de noordelijke dijk van het Reevediep.

20190526-003z

Maximale toegestane snelheid 6 Kilometer per uur.

Een veilige aanwinst.
Het Reevediep is een aanwinst voor de Watersport, de verbinding tussen de Randmeren en de wateren in Overijssel en verder naar het noorden is aanzienlijk bekort en een stuk veiliger geworden. De soms onstuimige horde van Het Ketelmeer hoeft niet meer genomen te worden. Vanaf de Randmeren, via het Reevediep en een kort stukje Gelderse IJssel kun je zo via het Ganzendiep naar Overijssel varen.

20190526-010-ps

Actuele doorvaarthoogte eind mei 2019 (zie peilschaal).

Enkele relevante kenmerken voor de watersport

(Bron: het beleidsdocument Recreatievaart in de Bypass van Kampen van September 2010, zie onderstaande link.)

Op de Waterkaarten en in de Almanak treft u op dit moment nog geen gegevens aan.

 • De lengte van het vaarwater is 7,5 Kilometer.
 • De maximale snelheid is 6 Kilometer per uur.
 • De recreatiesluis in de IJsseldijk bij Kampen is 60 meter lang en heeft een breedte van 10 meter.
 • De breedte van de vaargeul in de Bypass is minimaal 25 meter.
 • De geplande status van de Bypass volgens de classificatie van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) is een „Verbindingswater, klasse AM‟. Dat betekent een minimale doorvaarthoogte van 3,40 meter en een gegarandeerde diepgang (in de geul) van 1,50 meter.
 • De werkelijke doorvaarthoogte in de Bypass worden bepaald door de viaducten voor de Hanzelijn en de N50. Deze zijn aangelegd op NAP +3,80 meter. Uitgaand van de huidige streefpeilen in het IJsselmeergebied wordt de doorvaarthoogte in het zomerhalfjaar (1 april tot 1 oktober), als de Bypass in open verbinding staat met de Veluwerandmeren, theoretisch 3,85 meter.
 • Het zomerpeil in de Veluwerandmeren bedraagt namelijk NAP – 5 cm. Na verplaatsing van de Roggebotsluis staat de Bypass in open verbinding met het IJsselmeer. In het zomerhalfjaar is het streefpeil in het IJsselmeer NAP – 20 cm. Dat betekent een doorvaarthoogte in de Bypass van 4 meter.
  Genoemde peilen zijn streefpeilen en worden verder beïnvloed door opwaaiing of “scheefstand van de boezem”.
  In extreme situaties bij o.a. zeer harde NW of ZW wind (storm) komen in het IJsselmeer verhogingen en verlagingen voor van ruim 1 meter. In dergelijke omstandigheden wordt er echter niet meer gevaren. Het toekomstig peilbeheer is op dit moment aan de orde in het Deltaprogramma IJsselmeergebied.
 • De toekomstige doorvaarthoogte in de Bypass wordt beïnvloed door de besluitvorming rondom het Nationaal Waterplan.. Om een inschatting te kunnen maken van het type boten dat de Bypass zal of kan passeren lijkt een doorvaarthoogte van maximaal 3,80 meter realistisch.
 • De Bypass is primair geschikt voor motorboten en eventueel zeilboten die hun mast kunnen strijken. Moderne zeiljachten met een vaste verstaging kunnen dit niet. Open boten zoals Polyvalken en veel (kleinere) platbodems kunnen dit meestal wel.

Via de volgende link kunt u uitgebreide ontwerp informatie over het Reevediep nalezen.

Bypass Kampen Rapportage September 2010

De praktijk situatie van eind mei 2019.
In mei zijn wij tweekeer met onze Triton door het Reevediep gevaren eerst van Elburg naar Kampen en enkele dagen later dezelfde route weer terug.

20190526-005-ps

Tijdens onze doorvaart was de doorvaarthoogte ongeveer 4,00 meter. Maar zoals uit bovenstaande blijkt is dit afhankelijk van de waterstand. Men geeft een minimale door vaarthoogte van 3,40 meter aan en een streefdoorvaarthoogte van 3,80 meter.

20190526-014-ps

De Scheeresluis bij de Gelderse IJssel

20190528-003-ps

Om de rust van de Karekiet en de Roerdomp niet te verstoren worden er rietmatten geplaatst.

Albert Remmelts
5 juni 2019

Disclaimer:
De lezer kan geen aanspraak maken op de correctheid van deze gegevens, zoals u heeft kunnen lezen is de actuele waterstand bepalend voor de doorvaarthoogte.