Een Veilige WVA-haven voor iedereen!

Calamiteiten hebben zich gelukkig nog niet voorgedaan op onze WVA-haven en dat willen wij graag zo houden.

Er waren echter geen richtlijnen omtrent wat te doen in geval van een calamiteit. Het bestuur heeft in het najaar besloten dat er gedurende de winter 2017 – 2018 een calamiteitenplan gemaakt zou worden. Tevens zijn er extra veiligheidsvoorzieningen in de haven aangebracht.

De uitgangspunten voor het Calamiteitenplan zijn:

 • Eenvoudig en overzichtelijk.
 • Geen uitgebreid tekstdocument van vele pagina’s.
 • Eén overzicht waar alle veiligheidsmiddelen op staan.
 • De dienstdoende havenmeester is de 1e verantwoordelijke op de haven.

 Het eindresultaat:

 • Een dubbelzijdig document op A3 formaat in Placemat uitvoering.
  • Op één zijde staat het calamiteitenplan.
  • Op de andere zijde staat de haventekening met daarop de locatie van alle aanwezige veiligheidsmiddelen.

 Waar zijn de documenten (op Placemat formaat):

 • In de Lis ligt een exemplaar voor de Havenmeester.
 • In de Vitrinekast bij de haveningang hangen beide zijden van het plan. Zichtbaar voor iedere havenbezoeker en derhalve ook voor onze passanten.

 Wat is de inhoud van het Calamiteitenplan?

 • De havenmeester is de primair verantwoordelijke op de haven.
 • Het pragmatische plan omvat een 6-tal hoofdcategorieën, die zijn onderverdeeld in 19 mogelijke soorten calamiteiten.
 • Per calamiteit is aangegeven welke stappen er genomen dienen te worden en wie er moet worden gealarmeerd.
 • Er wordt een waarschuwingsalarm (“sirene”) gebruikt om aan te geven dat er sprake is van een calamiteit.
 • De telefoonnummers van de relevante hulporganisaties zijn vermeld.  

Wat staat er op de haventekening/plattegrond?

 • De locatie van alle op de haven aanwezige veiligheidsmiddelen, te weten:
 • 1x AED.
 • 1x Brandslang.
 • 5x Brandblusser.
 • 3x Reddingsboei.
 • 6x Zwemtrap.
 • 1x Losse reddingsladder.
 • 4x Drinkwaterslang op haspel. 

Wat staat er nog meer op de plattegrond?

 • De hoofdkast voor de elektra.
 • De hoofdkranen voor drinkwater.
 • De elektra aansluiting van de LIS. 

Gebruikersvriendelijk gereedschap voor Havenmeesters.

Om de plattegrond een gebruiksvriendelijk gereedschap voor de havenmeester te maken staat de volgende informatie ook op de haventekening:

 • De ligplaatsen met hun box nummers.
 • De voor de havenmeester relevante afmetingen van de boxen ten behoeve van onze passanten. 

Wat is er deze winter nog meer aangebracht voor ons aller veiligheid?

 • Aan de steigers zijn vier extra zwemtrappen aangebracht.
 • Vijf zwemtrappen zijn duidelijk herkenbaar gemaakt met behulp van opvallende rood wit gekleurde palen naast de zwemtrap. Uiteraard niet bedoeld om schepen aan vast te maken.
 • Er is een reddingsladder op maat gemaakt voor gebruik in de gehele WVA-haven.
 • Er is noodverlichting in entree van de toilet/douche ruimte in de LIS aangebracht. 

Hieronder ziet u het eindresultaat:

Calamiteitenplan.

wva-calamiteitenplan-afgedrukte-versie-20171219-placemats-2

.

Haventekening.

wva-calamiteitenplan-afgedrukte-versie-20171219-placemats-1

  

Tot slot.

De veiligheid van WVA Haven stond al hoog aangeschreven vanwege onder andere:

 • De veilige ligging achter de brug en achter het hekwerk.
 • De veilige brede steigers, die altijd schoon- en nooit glad zijn.
 • De verlichting op en in de steigers.

Het bestuur is blij met het deze winter bereikte resultaat.

 • Wij verwachten dat de veiligheid van onze mooie haven op een nog hoger peil is gebracht door het aanbrengen van de extra voorzieningen en door het daadwerkelijk hebben van een essentieel calamiteitenplan.
 • Tijdens de voorjaarsdaghavenmeester bijeenkomst zullen wij nog verdere uitleg en toelichting geven aan de 2018 zomerhavenmeesters.

Wij hopen dat U (onze leden) en onze passanten waardering hebben voor deze verbeteringen op “onze WVA-haven”.