Gedetailleerde beschrijving van verbouwingsplannen Weteringpadzijde

Alphen aan den Rijn 27 augustus 2020

Historie

Het is al meer dan 31 jaar geleden dat de WVA jachthaven door onze eigen leden werd gebouwd en werd opgeleverd. De inrichting van de haven voldeed bij oplevering prima aan de eisen van destijds.

De kleine boxen waren bedoeld voor zeilboten van ca. 6 x 2.20. Niemand vond het een probleem om vanaf de Centaur, een Valk of een BM 16m2  vasthoudend aan het voorstag op- of af te stappen.

Motivatie

Waaron is deze verbouwing noodzakelijk?

De eisen van toen zijn in de loop der jaren veranderd. Bootlengte/breedte verhoudingen liggen nu anders en kleine zeilboten liggen niet of nauwelijks meer in onze haven. Nu zijn het meestal sloepen die een ligplaats zoeken, maar deze boten zijn vaak al 2.50m breed. Oftewel de bestaande boxen zijn vaak te smal voor een sloep. Een ligplaatsaanvraag kan daarom niet  altijd aan worden voldaan. Daarom zijn er nu aanpassingen nodig. 

Ook is het zo, net als bij de vorige aanpassing in onze haven in 2011, dat er meer behoefte is aan het comfort van een zijsteiger. Het is eenvoudiger aanmeren en het is veel veiliger in- en uitstappen vanuit een sloep of andere boot dan zonder een zijsteiger.


De huidige indeling:

De boxen (22stuks) variëren nu in breedte van 2,35 m tot 3,50 m. Er is aan de Weteringzijde ooit op verzoek een zijsteiger aangebracht. Hierdoor is de breedte van die 10m box 50 cm smaller geworden terwijl deze eigenlijk al te smal was (3,40 m). Hierdoor is deze box voor een huidig 10 m schip eigenlijk vrijwel onbruikbaar geworden.

weteringpad-oude-situatie


Verbouwingsplan voor nieuwe indeling: 

Het bestuur heeft  nu een plan uitgewerkt om de komende winter de Weteringpadzijde aan te laten passen aan de nieuwe behoefte. 

Met de nieuwe indeling variëren de boxen in breedte van 2,50 m tot 4,00 m 

Boxen en maten:

2st 6x2,50, 4st 6x3,00, 1st 7x3,50, 4st 8x3,50, 4st 9x4,00m en 5st 10x4,00m (in totaal 20 ligplaatsen)

Alle ligplaatsen met een breedtemaat vanaf 3,00 m krijgen een zijsteiger

weteringpad-nieuwe-situatie


Wat zijn de consequenties van deze verbouwing?

  • Het betekent dat we op de totale lengte van het Weteringpad (70,53m) 2 ligplaatsen in moeten leveren. 
  • Voor de vereniging heeft dit geen invloed op de inkomsten omdat het totaal aantal te factureren vierkante meters gelijk blijft.
  • De werkzaamheden zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd door de Firma de Rijk die ook de vorige verbouwing naar aller tevredenheid heeft verzorgd.
  • Slechts een klein deel van de werkzaamheden zullen we met de leden moeten doen. 
  • De vereniging zal een bedrag van ca. €15.000 uit de reserveringen ontrekken. Deze liggen in lijn met de huidge reserveringen voor haven onderhoud.
  • De leden zullen hiervoor eerst toestemming moeten verlenen via stemming.

Plussen en minnen

+ De ligplaatsen worden groter en voldoen beter aan de huidige behoefte.

+ De ligplaatsen krijgen op twee kleine ligplaatsen na allemaal een zijsteiger tot hun beschikking.

+ De ligplaatsen bieden door de zijsteigers meer comfort en veiligheid.

- De zomerligplaatsprijs voor de verruimde ligplaatsen met/zonder zijsteiger, zal per ligplaats met ca. €50,- tot ca. €100,- worden verhoogd. (*)

- Er moeten 2 ligplaatsen worden ingeleverd

= De WVA-ligplaatsinkomsten blijven na deze aanpassing gelijk aan voorgaande jaren.

 

(*) Deze prijzen zijn hiermee conform aan de prijzen die in het in 2011 gerenoveerde deel van de haven gelden voor ligplaatsen met zijsteigers.


Besluitvorming WVA bestuur

In het najaar van 2019 heeft het bestuur een offerte aangevraagd voor de nog goed te keuren verbouwing. Tevens zijn er offertes aangevraagd voor het leveren van de benodigde kunststof roosters voor de zijsteigers.

Dit alles ter voorbereiding, zodat het voorstel ter goedkeuring aan de leden kon worden voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2020. 

Die ALV ging wegens alle Coronaperikelen niet door en daarom heeft het bestuur in juni via een mailing aan alle leden een voorstel ter stemming voorgelegd. Dit om vertraging in de noodzakelijke uitvoering van het plan te voorkomen.

De uitslag van de stemming heeft ertoe geleid, dat het bestuur de aannemer de opdracht heeft gegund tot uitvoering van dit plan. Deze uitvoering zal najaar 2020 gebeuren. Peildatum voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer is 1 december.


De werkzaamheden van de aannemer

1 het verwijderen van de palen uit de huidge posities.

2. Daarna het inmeten van de boxen en de geplande zijsteigers.

3. Het weer plaatsen van palen in de nieuwe posities. (*)

4. Het plaatsen van palen voor de 9  zijsteigers.

5. Het monteren van de zijsteigers.

6. Het op breedte maat leveren van de zijsteiger bedekkingsroosters

(*) N.B.: De aannemer heeft aangegeven dat de huidige palen voor hergebruik geschikt zijn.


De benodigde zelfwerkzaamheid door leden vrijwilligers

Tijdspit voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer

1. Het verwijderen van de inwateringskappen op de huidige palen

2. Het verwijderen van de huidige bolders 

3. Het verwijderen van de huidge zijsteiger tussen box 90 en 91

Tijdstip na werkzaamheden van de aannemer

1. Het beleggen van de zijsteigers met de kunststof roosters

2. Het plaatsen van de oude bolders en 9 extra bolders op de kade

3. Het plaatsen van 9 bolders op de zijsteigers

4. Het herplaatsen van de PVC inwateringskappen op de zijsteigers

5. Het verplaatsen van de boxnummerplaatjes naar de juiste plek.


Verbouwingscommissie

Vrijwilligers hiervoor kunnen zich melden bij te nog te benoemen verbouwingscommissie. Meer informatie over aanmelding en over de commissie volgt tzt via mailings.