Een bijzonder jaar.

2021 was een bijzonder jaar. Corona hield ons allen in zijn greep. Het jaar begon met lockdowns en avondklok, gedurende de zomer was er gelukkig weer veel mogelijk, in het najaar kreeg Corona ons weer in zijn greep en we gingen de winter naar 2022 in met opnieuw een lockdown. 

Voor ons zelf was 2021 tevens een bijzonder watersport jaar. 

In oktober 2020 hadden wij onze vorige boot, de Triton, voor de laatste maal vanuit Alphen naar Sneek gevaren. De planning was om eind maart 2021 met onze nieuwe boot, de Calypso, aan het watersportseizoen te beginnen. Echter eind maart werd eind mei, toen werd onze Luna 34 opgeleverd. Na uitgebreid proef varen in Friesland en een heen en weertje van Sneek naar Huizen konden wij eind juni eindelijk naar huis varen en vervolgens naar ‘ons’ plekje in de WVA haven.

5 uur gevangen in een grote sluis. 

In Huizen was een gezellige bijeenkomst van de Brandsma Motorboot Club, die dankzij de lichtere Corona maatregelen gelukkig door kon gaan. Voordat wij naar Huizen konden varen heeft de Reevesluis (in het Drontermeer) ons bijna 5 uur gevangen gehouden. Om 14.40 uur voeren wij de sluis in en na het oplossen van een software probleempje aan de sluisdeuren konden wij er om 19.30 uur weer uitvaren. Eten koken in de sluis, waar je niet van de boot af kon komen en het eten tussen 2 hoge sluismuren was een onvergetelijke ervaring.

20210609-002-ps

(5 uur gevangen in de Reeve sluis.)

Een versierde WVA-ligplaats.

Op 30 juni kwamen wij voor de eerste keer in de WVA-haven, in box 20, die voor ons was versierd met vlaggetjes! Leuk was dat!!

20210630-012-ps

(Voor de eerste keer met de Calypso in de WVA-haven.)

Aankoop en bouwverslag. 

U kunt het complete verslag over het aankoopproces en de complete bouw van onze boot lezen in een viertal edities van het Watersport magazine “Motorboot”. De eerste twee artikelen staan in het decembernummer van 2021 en in het januari nummer van 2022. Motorboot Magazine. Abonnees van dit maandblad kunnen de reeks artikelen daar lezen. 

Na enkele dagen begon onze "vakantie". 

5 juli verlieten wij Alphen voor onze zomervakantie. Via de Gouwe, de Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas en Dortsche kil passeerden wij bij Dordrecht het drukste scheepvaartgebied van Europa. Via het Hollandsch Diep, de Amer en Bergse Maas kwamen wij op de Maas. Ons einddoel was Maastricht. Dat pakte anders uit.

Gevangen door het hoge water! 

Dinsdag 13 juli arriveerden wij in gestaag vallende regen in Roermond, het plan was om 1 nacht te blijven. Vanwege het slechte weer boekten wij nog 1 nachtje bij, er leek nog geen vuiltje aan de lucht. Echter al op woensdag de 14e juli begon het noodweer in België, Duitsland en Zuid-Limburg. Er werden hele hoge waterstanden aangekondigd en vooral heel veel snel stromend water door de Maas. Varen werd onverantwoord en een vaarverbod volgde als snel.

20210724-000-ps

(4 meter hoogte verschil, dat ging heel snel!)

Met 6 passanten lagen wij aan een steiger bij de Helenawerf in Roermond. 4 meter gingen wij samen met de steiger omhoog. Ons werd in overweging gegeven om gezien de dreigende en gevaarlijke situatie om in een hotel te gaan slapen. Een Amerikaans echtpaar heeft dat gedaan, met de overige vier passanten zijn wij aan boord gebleven. De vaste wal was niet meer via de steiger bereikbaar. Wij konden ons alleen in een roeiboot aan een touw naar de kade overtrekken. Alle Coupures in de kademuren waren gesloten om te voorkomen dat Roermond onder water zou lopen. ‘s-nachts hebben wij om 02.00 uur wachtgelopen, in shifts van twee uur werd er bij toerbeurt door de passanten wachtgelopen, zodat de anderen konden slapen.

20210717-001-ps

(Om 02.00 uur wachtlopen. De vaste wal is onbereikbaar.)

Inmiddels lagen wij in de jachthaven in een snel stromende rivier. Het was één brede watermassa. Caravans, koelkasten en vooral veel boomstammen en takken dreven voorbij. Met man en macht hebben wij dikke stammen en takken uit het water gehaald om schade aan de schepen te voorkomen. Nadat het water weer op een redelijk normaal zomerpeil was teruggekeerd moesten wij nog een week wachten voordat het vaarverbod werd opgeheven. Er zijn overigens slechtere plekken dan Roermond om met de boot ‘gevangen’ te liggen. Het was geen straf.

20210719-004-ps

(De enige manier om de vaste wal te bereiken.)

Het relaas over onze hoogwater ervaringen en tips en adviezen over informatievoorziening kunt u binnenkort lezen in het blad Motorboot. Er komt in het voorjaar van 2022 een speciale uitgave over ‘Varen op de grote rivieren’. Website: Motorboot(Het maandblad kunt bij de grotere boekhandel/tijdschriften winkel kopen.)

Varen doe je Samen in de praktijk.

Drie dagen nadat wij uit Roermond waren vertrokken diende het volgende avontuur zich aan. Een enorme klap, gevolgd door een onmiddellijke 360 graden rondgang met de boot op de nog steeds snel stromende Maas. Ons roer was losgelopen. Zonder roer, maar met motor, boeg en hekschroef zijn wij naar de hoge kant van de Maas gevaren en voor anker gegaan. Via de Marifoon om hulp gevraagd en gekregen. Een enorme duwbak combinatie van 200 meter lang zag via AIS onze positie en heeft ons met drie man, die klaar stonden om ons aan te pakken, langszij genomen en voer langzaam verder. Een heel spannende situatie. De monteur van de duwboot, de Alina, kroop onder onze kuipvloer en kon het losgelopen roer weer vastzetten en herstellen. Het was fantastisch hoe de beroepsvaart ons heeft geholpen! 

Dit verhaal kunt u lezen op de website van Varen doe je Samen. Beroepsvaart helpt stuurloos motorjacht.

En op Facebook, waar het bericht een kleine 2.000 maal is gelezen, gedeeld en becommentarieerd: Facebook: Dankzij bemanning van de Alina uit Lemmer zijn wij aan een ramp ontsnapt.

20210728-009-ps

(Op de Maas, langszij een 200 meter lange duwbak combinatie)

Even terug naar huis.

10 augustus waren wij weer terug in Alphen aan den Rijn. Het gras kon gemaaid worden en de tuin had onderhoud nodig.

Hanzesteden toertocht .

Onze volgende reis begon met zeer matig weer op 26 augustus. Via de Gouwe, Nieuwe Maas en Lek op naar de Gelderse IJssel. In Doesburg was de start van een toertocht met zeven schepen van de Brandsma Motorboot Club. Eenmaal in Doesburg aangekomen werd het prachtig september weer. Met dit clubje hebben wij mooie stadswandelingen en fietstochten gemaakt in Doesburg, Deventer, Hattem en Elburg. En uiteraard werd het natje en droogje niet overgeslagen. 

20210909-001-ps

(Zeven Brandsma schepen aan de kade van Elburg.)

Vanuit Elburg hebben wij ons naar het Braassemermeer gehaast. Zo konden wij op 11 september nog meedoen bij de gezellige Lustrum barbecue op de Hemmen.

20210911-005-ps

(Bij het Lustrumfeest op de Hemmen.)

Aan alles komt een einde. 

Na een paar weken niet te hebben gevaren vertrokken wij op 8 oktober uit de haven om onze boot naar de winterstalling in Sneek te brengen. Op 19 oktober was ons 2021 vaarseizoen ten einde. 

Kengetallen van dit bijzondere jaar 2021. 

  • Wij hebben 34 verschillende jachthavens bezocht.
  • Er zijn meer dan 230 motoren gemaakt.
  • Er is zo’n 700 liter brandstof verstookt.

Al met al was 2021 voor ons toch een heel mooi vaarseizoen, weliswaar met wat bijzondere ervaringen, dat inmiddels achter de rug is. In 2022 hopen wij in april weer vanuit Sneek met de boot in de WVA-haven terug te komen.

De bemanning van de Calypso,
Hanny en Albert Remmelts.
4 januari 2022

20210727-016-ps1-ps

(De Calypso in haar element.)

Tips voor varen op de grote rivieren met stroming en hoog water

In februari 2022 stuurde het platform Varen doe je Samen onderstaand nieuwsbericht uit:

Tips voor varen op de grote rivieren

Verwezen wordt hier naar het artikel uit het blad Motorboot:

Water als spelbreker