WVA biedt passanten constant hoge kwaliteit.

WV Alphen aan den Rijn biedt aan passanten een constant hoge kwaliteit. Deze conclusie mag je trekken als je de uitslag van het panel van het blad Motorboot leest.

Het blad Motorboot heeft in 2014 een Havenpanel  samengesteld.  In drie jaar tijd zijn er 316 jacht- en passantenhavens in zo’n beetje alle provincies van Nederland beoordeeld door ongeveer 50 watersporters.  Hiermee is ongeveer een derde van de ruim duizend Nederlandse havens beoordeeld. Uit het 2016 onderzoek komt ook naar voren dat passanten graag bij onze WVA haven terugkomen.

De havens zijn zoals u in onderstaande tabel kunt zien op acht verschillende onderdelen beoordeeld De WVA scoort op alle onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat opvalt:

  • De havenmeester is vaak van doorslaggevend belang voor de sfeer op de haven. Een warm welkom wordt zeer op prijs gesteld. Over een haven wordt gezegd:
    “Onvriendelijk personeel, onpersoonlijke sfeer; er wordt gekeken of je geld hebt.”
  • (Goede) WIFI-ontvangst wordt als heel belangrijk ervaren.
  • Kindvriendelijkheid vindt men belangrijk. Hierop scoren de meeste havens het laagst.
  • Op het onderwerp ‘toilet en douche’ scoren de meeste havens het hoogst.
  • Het komt vaak voor dat het sanitair ’s nachts nogal eens op slot is.

Als belangrijkste punt geldt de vraag: “Wil je hier nog een keer terugkomen?”

 

WVA versus gemiddelde 2016

WVA Alphen aan den Rijn: Constante Kwaliteit!

"Haven van het Jaar."

Er zijn vijf havens, die drie jaar achter elkaar een eindscore van hoger dan een acht hebben. Onze WVA-haven is nu twee jaar achter elkaar beoordeeld. Laten wij er met onze havenmeesters voor zorgen, dat wij in 2017 minimaal net zo hoog scoren als in 2015 en 2016. Op die manier horen wij als kleine verenigingshaven ook bij een van de favoriete havens.

 

Motorboot Havenoverzicht 2017 deel

Havenoverzicht: Uit het blad Motorboot Januari 2017

 

We kunnen op basis van dit onderzoek meer passanten verwachten. Laten wij met elkaar zorgen, dat er nog meer positieve recensies over onze mooie haven worden geschreven. Een heel belangrijke rol is hier weggelegd voor onze dag- en avondhavenmeesters!

 

Bronvermelding: Het volledige artikel is gepubliceerd in het blad Motorboot van Januari 2017.

Motorboot Logo