Is uw schip nog wel goed verzekerd?

De meeste mensen sluiten een verzekering voor hun schip af en kijken daar vervolgens niet meer naar om. Bij mij was dat het geval. De verzekering was 16 jaar geleden afgesloten bij een assurantietussenpersoon, die op dat moment in mijn ogen een goede polis aanbood. Bij deze tussenpersoon was ook ons huis, inboedel, auto en dergelijke verzekerd. Het enige wat de tussenpersoon al die jaren deed, was ons facturen sturen. Op een moment vroeg ik mij af, of onze boot niet voor een te hoge waarde was verzekerd. De tussenpersoon had daar geen kaas van gegeten. Na overleg met de verzekeringsmaatschappij heb ik ons schip toen voor tienduizenden Euro’s lager verzekerd. Dat scheelde een aanzienlijkbedrag aan premie. Mijn advies: Verzeker uw schip bij een tussenpersoon die gespecialiseerd is in watersportverzekeringen en u proactief behandelt.

Bootschades

Een nieuwe Watersportpolis.

 Nadat wij recent ons eigen schip verkocht hebben en inmiddels een ander schip hebben gekocht besloot ik om mij toch wat meer te verdiepen in scheepsverzekeringen. De zogenaamde Watersportpolis. Hierbij wil ik wat van mijn opgedane kennis delen. Mogelijk kunt u daar ook uw voordeel mee doen. Let wel op, dit is geen diepgaand onderzoek geweest, maar is louter gebaseerd op het opvragen van een aantal offertes bij een viertal gerenommeerde maatschappijen bij een vijfde maatschappij heb ik alleen de website geraadpleegd.

Wat mij is opgevallen bij de “WA- + Cascoverzekeringen”:

 • Er is een heel groot verschil tussen de Wettelijke Aansprakelijkheid variërend van 5 Miljoen tot 10 Miljoen Euro. Voor mijn situatie lijkt mij dit geen probleem.
 • De verzekerde waarde van de inboedel varieert ook heel veel. Er zijn maatschappijen, waar je van tevoren moet aangeven wat de waarde van de inboedel is. Er zijn maatschappijen die uitgaan van 20% van de waarde van het schip en er zijn maatschappijen waarbij de waarde van inboedel onbeperkt is meeverzekerd. Vaak is de scheepsinboedel ook verzekerd, als het gedurende de winter thuis of elders is opgeslagen.
 • Er zijn vele mogelijkheden voor een eigen risico keuze. Van €0,- tot €1.000,-. Voor de jaarlijkse kosten maakt dat heel veel verschil uit.
 • Er wordt heel verschillend omgegaan, met no-claim kortingen. Eén maatschappij kent geen no-claim korting. Ook is de terugval in no-claim na een schade bij de maatschappijen nogal verschillend. Staar u niet blind op het percentage van no-claim korting, dat kan na het maximale aantal jaren schadevrij varen variëren van 0% tot 50%, uiteindelijk gaat het om het bedrag dat daadwerkelijk aan premie betaald moet worden.
 • Er is een maatschappij, waarbij geen eigen risico geldt als u alleen schade aan derden veroorzaakt en zelf geen schade heeft (claimt).
 • Er zijn maatschappijen, die tot en met drie jaar na aanschaf van het schip, na een totaal verliessituatie (diefstal bijvoorbeeld), de gehele aanschafwaarde uitkeren.
 • De “Nieuw voor Oud” clausule is ook heel verschillend. Er is een maatschappij, waar je altijd de volledige schade vergoed krijgt, zonder dat men een afschrijvingsclausule hanteert.
 • Eigengebrek is ook zo’n belangrijke clausule. Een van de maatschappijen gebruikt hiervoor de volgende formulering: "Een oorzaak die in uw vaartuig of een onderdeel van uw vaartuig zelf ligt. Het vaartuig of het betreffende onderdeel functioneert niet op een manier die normaal gesproken van (dat onderdeel van) het vaartuig mag worden verwacht. Dit geldt ook als het eigen gebrek het gevolg is van een constructie- of een ontwerpfout."
 • Eigengebrek van de aandrijving (motor) is iets om terdege rekening mee te houden. De leeftijd speelt hierbij vaak een belangrijke rol. Er zijn maatschappijen waarbij een motor van vijf jaar oud niet meer verzekerd is, bepaalde maatschappijen hanteren een maximale leeftijd van de motor van 15 of 25 jaar. Bij één maatschappij is de motor voor onbeperkte levensduur verzekerd.
  Voor vele schepen in onze haven, is dit iets om terdege rekening mee te houden. Vele schepen in de WVA-haven zijn ouder dan vijf jaar!
  Schade door slijtage of achterstallig onderhoud sluit iedere maatschappij uit.
 • Let ook op het winterklaar maken van de boot. Er zijn maatschappijen, die in geval van vorstschade zwart op wit aangetoond willen hebben, dat het schip door een gespecialiseerd bedrijf winterklaar is gemaakt.
 • Osmose is bij de ene maatschappij verzekerd tot 3 jaar na de eerste tewaterlating maar bij een andere maatschappij tot 10 jaar na eerste tewaterlating.
 • Als u de boot op bepaalde plekken in Nederland achterlaat, is het schip bij sommige maatschappijen niet verzekerd tegen diefstal. Het schip moet in die gebieden in een bewaakte haven liggen met cameratoezicht tijdens de uren dat er geen havenmeester is.
 • Er zijn maatschappijen waar je altijd moet doorgeven waar het schip normaliter ligt gedurende de zomer en gedurende de winter. Veranderingen van vaste ligplaats moeten daar direct worden gemeld.
 • Steeds meer maatschappijen bieden nu een ongevallenverzekering voor opvarenden aan. Rechtsbijstand kun je ook apart afsluiten.
 • Repatriëren van schip bij schade, of bij ziekte van de bemanning kent ook meerdere varianten.
 • Bij sommige maatschappijen is diefstal van bijvoorbeeld fietsen inbegrepen, mits ze in een afgesloten ruimte worden bewaard.
 • Bij sommige maatschappijen is een bijboot voor dezelfde premie meeverzekerd. Bij anderen moet u meer premie betalen.
 • En niet te vergeten, let ook op of eventuele bergingskosten en opruimingskosten voldoende verzekerd zijn voor het geval het schip onverhoopt gezonken is. Is hulploon om schade te helpen voorkomen afgedekt (sleepdienst)?
 • Heeft u een vaartuig met een lengte van maximaal zes meter of een open sloep? Dan bent u bij veel maatschappijen verplicht om te zorgen voor een verankering die minimaal bestaat uit (of een combinatie is) van een kabel met een hardstalen kern van minimaal tien millimeter en één of meer (hang) sloten die goedgekeurd zijn volgens de SCM/VbV slotenlijst.

Poliskosten.

Als laatste, de poliskosten. Ook hier is veel verschil. In mijn geval is er een premieverschil van ruim €500, -- per jaar tussen de voordeligste en duurste maatschappij voor een WA- + Cascoverzekering. De verschillen in eigen risico spelen hierbij ook een belangrijke factor.

Bij een grote watersportverzekeringsmaatschappij kreeg ik via twee assurantietussenpersonen voor exact dezelfde verzekering en exact dezelfde condities offertes met een premieverschil van €118,--  per jaar. Kies dus bewust en ga niet alleen op de blauwe ogen af.

 

Titanic 2

Verzekeren: uw verantwoording.

Een andere keuze is uiteraard of u uw schip alleen voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert of Allrisk. (WA + Casco). Het hebben van een WA-verzekering is mijns inziens het absolute minimum. In onze verenigingshaven bent u er zelfs toe verplicht, net zoals in vrijwel alle andere jachthavens.

Dit artikel is slechts bedoeld om u bewust te maken van de diverse mogelijkheden en ontwikkelingen op watersportverzekeringsgebied. Hoe u hiermee omgaat is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid.

Albert Remmelts
December 2016.