De vernieuwde WVA website trekt veel bezoekers

Begin 2016 zijn we gestart met het ombouwen van de oude website door een nieuwe versie en vanaf half januari wordt er nu bijgehouden of de website voldoende bezoekers trekt en welke pagina's het meest worden bekeken.

Doordat de website nu ook goed weergeven wordt op de tegenwoordig steeds meer gebruikte apparatuur zoals smartphones en tablets, zien we aan de cijfers dat er nu veel vaker even snel op de website wordt gekeken dan voorheen. Het gemiddeld aantal bezoekers  per dag is dan ook flink gestegen, van ca. 60 naar ca. 90 bezoekers per dag. Dus ca. 50% meer bezoekers.

Ook zijn er meer nieuwe bezoekers die onze website bezoeken en met name de haven- en bezoekersinformatie pagina's worden vaak bezocht.

Om u een idee te gevenvan de aantallen vindt u hieronder een paar overzichtjes:

Het eerste plaatje geeft het aantal unieke bezoekers weer dat vanaf 15 januari de site een of meerdere keren heeft bezocht. Binnen deze groep zitten dus ook onze trouwe bezoekers voor het grootste deel uit leden van de WVA. Maar buiten die vaste groep zijn er toch bijna 1100 echt nieuwe bezoekers geteld.

Website gebruikers totaal

Binnen deze groep van meer dan 1400 bezoekers zitten dus ook onze trouwe bezoekers. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit leden van de WVA. Deze vaste groep van meer dan 300 bezoekers staan in het plaatje hieronder. Zij zijn hebben 2300 keer de website bezocht.

Website gebruikers terugker

 

Het aantal weergegeven pagina's vanaf de start van de website begin dit jaar bedraagt bijna ZEVENTIENDUIZEND pagina's !! Hieronder ziet u in percentages aangegeven hoe men onze website bekijkt via PC, tablet en telefoon.

Website gebruikers technolo

De aantallen bevestigen dat de website wel degelijk een veelgebruikt medium is niet alleen voor de leden, maar ook voor geinteressereden waaronder potentiele bezoekers van onze haven.

Vanaf eind april zijn ook de ledenlijsten weer zichtbaar op de besloten pagina's welke alleen na login kunnen worden ingezien. Deze ledenlijsten worden dagelijks vernieuwd zodat de door het secretariaat aangebrachte of goedgekeurde wijzigingen automatisch worden gepubliceerd.

Websitebeheer