Toplicht Digitaal (clubblad)

07:14

Van de voorzitter september 2016

Velen zijn weer terug van de vakantie oftewel een reis met de boot. Maar een groot deel van de leden, werkt niet meer en kun je dan nog wel van vakantie spreken?

Het was met zeer gemengde gevoelens zoals velen van u terugkwamen. De zeer wisselende zomer was daar voor een groot gedeelte debet aan. Ik hoop dat u ondanks het weer toch hebt kunnen genieten van uw vaartocht.

Het bestuur is weer actief begonnen, onze eerste vergadering na het zomerseizoen zit er al weer op.

Voorafgaand aan de vergadering van 13 september jl. heeft u  via de E-mail een link naar het nieuwe ligplaatsbevestigingsformulier ontvangen. De ligplaats aanvraagprocedure is nu sterk vereenvoudigd. Het beperkt zich tot de winterligplaatshouders. Dit betekent een stukje minder werk voor zowel leden ligplaatsgebruikers als de ligplaatscommissaris.

Enige onderwerpen die op 13 september 2016 aan de orde kwamen:

1. Winterligplaatshouders.

Winterligplaatshouders kunnen voortaan met ingang van de laatste week van het zomerseizoen de haven binnenkomen en bij de start van het nieuwe zomerseizoen de eerste week weer vertrekken uit de haven. Verder wijst het bestuur er nadrukkelijk op dat men zich wel aan de '7 vrije ligdagen regeling voor leden'  moet houden!

2. Geen avonddienst in oktober 2017.

Komend jaar is er vanaf 1 oktober 2017 geen avonddienst meer. Iedere belanghebbende is /of wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Men kan, gebruikmakend van een afstandsbediening,  mocht u deze bezitten, of door vooraf naar de haven te bellen, nog tot 1 november ‘s avonds tot 22.00 uur de haven in.

3. Onderhoud aan de brug.

De brug zal een grote technische onderhoudsbeurt krijgen. De hydrauliekslangen worden vervangen en de hydrauliekcilinder wordt gereviseerd. Waarschijnlijk wordt een en ander na 1 november uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de brug omhoog gezet en geborgd. We kunnen dan wel de haven in en uit en het vuilhek blijft bedienbaar voor de winterhavenmeester. Maar dit staat standaard gedurende deze periode dicht. (N.B.: Zie bij winterbrugbediening voor bedieningstijden.)

De brug en bijbehoren heeft inmiddels een schilderbeurt gehad.

4. Langduriger liggende passanten.

In overleg met het bestuur wordt het protocol “Lang liggende Passant” toegepast. Er mogen maximaal twee lang liggende passanten in de haven zijn. Dit protocol wordt aan de daghavenmeesters doorgegeven.

5. Binnen de palen.

Onze schepen, maar ook die van passanten, dienen binnen de palen te liggen. Bijboten mogen terwijl zij in de davits hangen absoluut niet uitsteken buiten de eigen box. Het risico dat de bijboot wordt beschadigd doordat een schip bij het binnenvaren verwaait en vervolgens tegen de palen komt is dan te groot.

6. Aanvraag winterligplaats.

U heeft via het webformulier aan kunnen geven of u ook een winterligplaats wilt. Wilt u gebruik maken de haven in de winter en heeft u het webformulier nog niet ingevuld? Doe dit dan het liefst zo snel mogelijk, zodat de Ligplaatscommissaris een en ander kan gaan indelen.

7. Avondhavenmeester, noteer informatie.

Ik wil er nogmaals op attenderen dat de avondhavenmeesters even een notitie moeten achterlaten voor de daghavenmeester wanneer er in de avond een passant is binnengekomen.

Laat deze passant zijn bootje onbeheerd voor de nacht achter, dan dient altijd ook de naam, het  adres en telefoonnummer van deze persoon te worden genoteerd om dit door te kunnen geven aan de daghavenmeester. Vooraf aan het onbeheerd achterlaten van de boot gedurende een of meer nachten dient de passant n.l. eerst het liggeld te betalen.

 

Tot slot.

We hebben mogen genieten van een sfeervolle BBQ. Vele handen maakten gelukkig licht werk en het was gezellig druk. Dank voor alle vrijwilligers die weer hebben geholpen. Gelukkig zat het weer ongelooflijk mee. Een verslag van de Barbecue treft u reeds op de website aan.

Ik meld u alvast, dat op 28 en 29 oktober het winterklaar maken van de haven plaats vindt

 

Evert J.M. Handgraaf