Verslag centrale bedieningspost Steekterpoort

Op donderdag 19 maart was de laatste groep deelnemers aan de beurt voor het bezoekje aan Europees meest duurzame bedieningscentrale Steekterpoort.

Het gebouw voorziet zichzelf van alle benodigde energie middels zonnepanelen die op het dak van het gebouw zijn geinstalleerd (totaal vermogen: 18.720 Wp).

Verder is het gebouw zodanig gebouwd en ontworpen dat de opgewekte energie binnen het gebouw op de meest economische manier wordt verdeeld en ingezet. Hiermee krijg je een gebouw dat volledig energieneutraal en ecologisch verantwoord is. Alhoewel er nog wat inregelproblemen zijn m.b.t. het klimaat binnen het gebouw, is het toch een comfortabele werkplek geworden voor de brugwachters. Goed bereikbaar en met ruime parkeerplekken. Het staat op een openbaar park gebied. Je kunt dus ook als langsfietsend bezoeker om het gebouw heen lopen.

Centrale1

 

Het was een interessante excursie, zeker voor ons als watersporters. We werden ontvangen aan de grote koffietafel aan de lichte zuidvleugel van het gebouw, vanwaar een je een vergezicht hebt over de Gouwe en de Containerterminal. Mooie ruimtes en voorzien van passende kunst die het 'groene' gebouw nog meer karakter geven.

De ontvangst door de medewerker van de Provincie Zuid Holland van aller hartelijkst en er was ruim tijd om vragen te stellen en bestaande ervaringen over de brugbediening te ventileren voordat aan de excursie door het gebouw werd begonnen.

Centrale2

Terwijl de ene deelnemer sprak over soms lange wachttijd voor bruggen in Alphen, waren er weer andere deelnemers die juist aangaven dat de brugbediening over het algemeen als  zeer goed werd ervaren. Een van de redenen bij de huidige bedieningsvorm kan zijn, dat je voor een brug ligt te wachten en  geen marifoon gebruikt om te melden dat je een opening wilt. Het kan dan even duren voordat je wordt opgemerkt en aangemerkt als kandidaat voor een brugopening. Ook de scheepstoeter is niet meer van toepassing daar deze niet wordt gehoord als er geen brugwachter meer op de brug zit. Wanneer je een vlotte doorvaart wilt, dan is een marifoon oproep gewenst. Als je het nl. vanuit de centrale gezien bekijkt, dan hoeft het natuurlijk niet altijd zo te zijn dat ieder op de brug toevarend scheepje er niet onderdoor kan. Het kan zelfs zijn  dat het schip er helemaal niet onderdoor wil, omdat het voor de brug wil aanmeren.

Kortom een kort zakelijk marifooncontact doet wonderen. Bijv.: "Steekterpoort dit is de Piet Hein voor de Julianabrug, ik wil graag een brugopening over".

Het is belangrijk om hierbij de naam van uw schip en de naam van de brug te noemen. Hiermee triggert u de juiste brugwachter voor de bediening. 

Centrale3

Nog duidelijker wordt het als we de aan de noordzijde van het gebouw liggende bedieningszaal inlopen, waarin een groot aantal schermen op de tafels staan en aan het plafond hangen. Er zijn hier over het algemeen vier bedieningsplekken bezet, ieder plek bediend een eigen regio. In de toekomst zal het aantal te bedienen bruggen nog groeien. Op de schermen zelf zien we naast schematische weergaven van de bruggen de kaart van de omgeving met tekstuele info en gegevens over de in het gebied varende schepen enz. Daarnaast is op de bedieningsplek van alle te bedienen bruggen in de regio een video window van beide zijden van de bruggen te zien .

Met de huidige technieken is het goed mogelijk voor een brugwachter om meerdere bruggen te bedienen. Dit bespaart ons veel geld, gemeenschapsgeld.

Centrale4

Wel blijft het zo, dat de benodigde aandacht per brugopening erg kan verschillen. Als er veel scheepvaart van beide zijden aankomt dan zul je daar als brugwachter meer tijd aan moeten besteden. Oplettendheid is soms echt nodig in dit soort gevallen. We zien het vooral in de drukkke watersportweekenden bij bruggen, als er tientallen boten van beide zijden aankomen met daar tussendoor vaak bootjes die de regels niet kennen. Het kan hierom wel eens gebeuren dat een reactie op een brugopeningsverzoek even een aantal seconden langer duurt.

Ik weet niet hoe u het vond, maar ik was zeer tevreden over dit bezoek en de verstrekte informatie. Het was een zeer interessante en leerzame activiteit.

Ben Larkens